Torma Adrian

Moises Adrian

Organigrama

Regulament de Organizare si Functionare

LEGEA Nr. 215 din 23 aprilie 2001- Legea administratiei publice locale

LEGEA Nr. 7 din 18 februarie 2004 - privind Codul de conduita a functionarilor publici

LEGEA Nr. 188 din 8 decembrie 1999 - privind Statutul functionarilor publici

LEGEA Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

LEGEA Nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal

LEGEA Nr. 53 din 2003 - Codul Muncii

LEGEA Nr. 273 din 2006 privind finanĊ£ele publice locale

Strategia de dezvoltare durabila a orasului Moldova Noua

Declaratii de avere si interes